RFID-vraagstuk: Geld & Privacy

 

Conflicterend: Geld & Privacy

De introductie van RFID-tags zal naar verwachting twee belangrijke vraagstukken opleveren: een vraagstuk over de kosten van de invoering en gebruik van RFID en een vraagstuk over de privacy schending.

Geld vraagstuk

Het overschakelen naar RFID kost alle bedrijven in de supply chain tijd en geld. Zo moet er voor een succesvolle implementatie van RFID onderzocht hoe RFID toegepast moet worden, waarbij er onder andere gekeken moet worden hoe de informatiestromen en de fysiekestromen moeten lopen. Daarnaast moet er geinvesteerd worden in softwaren en hardware, waaronder RFID-readers en computernetwerken.

Daarnaast moeten de leveranciers elke keer RFID-tags in hun producten stoppen. De vraag is wie deze kosten zullen gaan dekken, want niet iedere keten in de supply chain is evenveel gebaat bij een nieuw systeem.

Aangezien kosten en baten analyses met betrekking tot RFID zeer specifiek zijn, en afhankelijk zijn van de verschillende soorten organisaties, toepassingsgebieden en toekomstige ontwikkelingen, wordt er hier niet verder op ingegaan.

Privacy vraagstuk

Wanneer RFID-tags grootschalig gebruikt zullen worden op consumenten artikelen zal RFID voor leveranciers en detaillisten een mooi marketing instrument worden. Door RFID kan precies bijgehouden worden welke klant een bepaald product gekocht heeft. Het volgen van producten kan verdeer gaan dan alleen de winkel: ook buiten een winkel zouden (ongeautoriseerde) een RFID-tag kunnen volgen. Als de fantasie met dit gegeven de vrijloop wordt gelaten zou dit kunnen betekenen dat er met een scanner gekeken zou kunnen worden welke producten er in een huis of auto liggen. (note: technisch is dit momenteel niet mogelijk doordat tags slechts op een kleine afstand afleesbaar zijn)

Doordat producten zo goed te volgen zijn, zijn privacy bewegingen bang voor ‘Big Brother’-achtige taferelen. Daarom keren zij zich over het algemeen tegen RFID-tags. Zij willen bijvoorbeeld dat de detaillist de RFID-tag onbruikbaar maakt of verwijderd op het moment dat een product gekocht wordt.

Philips heeft daarom al een RFID-tag ontwikkeld die makkelijk uit te schakelen is, maar deze functie zit nog niet op elke RFID-tag.

==> Reflexief ==>