RFID-vraagstuk: Geld & Privacy

 

Tekortkomingen RFID-technologie

RFID is een relatief nieuwe technologie, hierdoor heeft het nog een aantal kinderziektes. Zo kunnen RFID-tags nog niet gemakkelijk in een verpakking worden geïntegreerd. Vooral de verbinding tussen de antenne en de chip is kwetsbaar, als deze verbinding losraakt (wat nu nog wel eens gebeurt) is de RFID-tag onbruikbaar. Dit betekend dat een tag en dus het product waar de tag op zit, niet meer gemonitord kan worden.

De passieve tags kunnen slechts op een relatief korte afstand kunnen worden uitgelezen, maximaal tot zo'n 2 meter. En niet alle tags kunnen tegelijk worden geactiveerd, het aantal is momenteel beperkt tot maximaal 200 tags per keer (afhankelijk van de uitlees apparatuur kan dit ook stukken lager zijn).

Standaarden voor RFID-technologie zijn er nog maar in beperkte mate. Onder andere de ISO is bezig met het opstellen van RFID-protocolen. Deze protocollen hebben vooral betrekking op de technische aspecten, zoals frequenties, signaalcodering en communicatieprotocollen. Maar ook voor de bedrijfsactiviteiten zijn nog geen standaards, er moet dan gedacht worden aan productnummer systemen en de software voor gegevensverzameling en de gegevensverwerking. Doordat producten door de gehele logistieke keten te volgen moeten zijn, zullen er wel standaards moeten ontstaan.

Verreweg het belangrijkste probleem bij de RFID-technologie zijn echter de kosten. Die liggen nu in de orde van 30 eurocent per tag, terwijl je voor een barcode slechts één eurocent kwijt bent. Daarom is RFID momenteel alleen rendabel bij het gebruik van herbruikbare verpakking (zoals pallets), of bij het labelen van kostbare producten.

Ook RFID-readers zijn een stuk duurder dan barcode readers. Een RFID handheld-reader kost zo’n €1000 terwijl een handheld barcode reader zo’n €150 kost.

Daarnaast zijn de rekenmodellen over de kosten en baten van het invoeren van RFID erg ingewikkeld en zijn ze gevoelig voor relatief geringe variaties.

Dit alles staat een grootschalig introductie van RFID-tags op consumenten producten in de weg. Voor andere toepassingen is RFID wel al zeer goed toepasbaar.
  ==> De toekomst van RFID ==>